People

Uren inzet
Deelnemers Coöperatie
Ontmoetingen
Monitoring
Kennisbijeenkomsten

Planet

hectare
natuurelementen
fossiele brandstof
bodemkwaliteit
Langjarig Landschapsbeheer
Details

Profit

opbrengst graan
opbrengst in €
Partners
lokale ondernemers
Agrariërs
AMBITIE
REALISATIE

Bijdragen voor de activiteiten van de Coöperatie Markelokaal:
gemeenschap72%provincie25%
gemeente4%marktpartijen0